TÜRKİYE VE ALMANYA’DA TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI’NDA YENİ İŞBİRLİKLERİ

YENİ ÇIKANLAR – Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) ile Free University Berlin (FUB) The Institute of Turcology işbirliği ile “Almanya ve Türkiye’de Cinsiyet Çalışmaları Çağdaş Zorluklar Semineri” düzenlenecek. Türk ve Alman akademisyenlerin Almanya ve Türkiye’deki toplumsal cinsiyet çalışmalarını paylaşacağı seminer bugün 14 Şubat’ta Berlin’de yapılıyor.

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve SU Gender Direktörü Hülya Adak, “Bu seminer kapsamında Almanya ve Türkiye ekseninde ayrı ayrı ilerleyen toplumsal cinsiyet çalışmaları da ilk kez buluşacak” dedi.

Sabancı Üniversitesi ve Free University Berlin toplumsal cinsiyet çalışmaları konusunda yürüttükleri eğitim çalışmaları ile öncü kurumlar arasında yer alıyor. Almanya ve Türkiye arasındaki sosyal ve politik yapılar ve toplumsal cinsiyet rolleri açısından göze çarpan bazı farklılıklara rağmen, cinsiyete dayalı şiddet, işyerinde cinsiyete dayalı dikey ayrımcılık, göçmen kadınların karşılaştığı sorunlar ve LGBTİ+‘ların haklara erişiminin kapsanmaması gibi ortak sorunlar bulunuyor.

Berlin’deki seminerde, toplumsal cinsiyet çalışmalarında disiplinler arası akademik diyalog kurmak, benzer sorunlara yönelik ortak stratejilerin altını çizmek ve tüm bunların yanı sıra çeşitli sosyo-politik bağlamlarda benzer konuların incelenmesi üzerine epistemolojik ve teorik bakış açılarının paylaşılması amaçlanıyor.

Seminer kapsamında hem yeni araştırma projelerinin hem Almanya-Türkiye arası iş birliklerinin hem de dünya çapında toplumsal cinsiyet çalışmalarının kurumsallaşmasında yaşanan güçlüklerin tartışılacak. Ayrıca olası işbirliklerinin çoğaltılacağı ve hatta yeni bir merkez, ödül ve araştırma platformlarının kurulması konusunda görüşmeler yapılacak.

Bir hafta sürecek toplantılar boyunca aynı zamanda toplumsal cinsiyet ve cinsellik üzerine müfredat geliştirme çalışması yürütülecek. Bu çalışmalar süresince iki merkez eğitmenlerini buluşturacak ve diğer üniversitelere ve iş dünyasına bu konularda eğitim verilmesi hakkında öncü olacak.

FUB‘da Türkiye Çalışmaları ve Türkoloji bölümündeki derslere toplumsal cinsiyet modüllerinin nasıl entegre edileceğinin tartışılacağı bu toplantı aynı zamanda SU Gender ve FUB araştırmacılarının ve öğretim üyelerinin kendi araştırmalarını sunmalarına imkan verecek ve iki kurumun birlikte yeni araştırma projeleri geliştirmelerine alan açacak.

Ayrıca bu buluşmada, iki üniversite bünyesinde Toplumsal Cinsiyet konusunda verilebilecek yeni dersler ve eğitim modülleri tartışılacak ve bu sebeple iki üniversitenin de uluslararası hedeflerinde çok önemli bir ivme kazanılacak.

Almanya’da gerçekleşecek bu seminerin ardından, düzenli olarak ortak konferanslar, toplantılar ve eğitim programlarının düzenlenmesi hedeflenmektedir. Mor Sertifika’nın ve Mor Dosyalar’ın FUB ve yetiştirdiği lise öğretmenleri açısından yaygınlaşması da hedeflerden biri olacak.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir