DOSTOYEVSKI POETİKASININ SORUNLARI

YENİ ÇIKANLAR – Mihail Bahtin’in kaleme aldığı ve Dostoyevski hakkında yazılmış olan en önemli eser olan Dostoyevski Poetikasının Sorunları Alfa Yayınları’ndan çıktı. Dostoyevski’nin yapıtının kuramsal sorunlarıyla ilgili olan bu kitap Dostoyevski’nin eserlerindeki sanatsal-sosyal işlevleriyle ayrıntılandırılıyor.

Dostoyevski Poetikasının Sorunları, Dostoyevski’nin polifonik romanı ve onun edebiyat eleştirisindeki yerinden başlayarak yapıtlarındaki kahramanları ve eserlerinin türsel ve sujesel-kompozisyonel özelliklerini inceliyor.

Bahtin’in Dostoyevski hakkındaki çalışması ilk kez 1929 yılında Dostoyevski’nin Yapıtının Sorunları adıyla çıktı ve büyük bir etki yarattı. 1963’te, François Rabelais ve Ortaçağ-Rönesans Halk Kültürü adlı yeni çalışmasının ışığında yeniden ele alıp genişlettiği kitap, bu kez Dostoyevski Poetikasının Sorunları adıyla uluslararası başarıya kavuştu. Bu çalışmada yer alan çoksesli roman, diyalojik roman, kahramanların ses, söz ve fikirlerinin iç içe geçmesi gibi tartışmalar hem Dostoyevski’nin eserlerine hem de roman sanatına yeni bir ışık tutmuştur. Roman kuramı tarihine Bahtin’in adını kesin bir şekilde yazmış olan bu çalışma, Dostoyevski hakkında yazılmış en önemli eser olarak kabul edilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir