ALİ SAİP BEY HAKKINDA

YENİ ÇIKANLAR – Ali Saip Ursavaş, 1908 yılında Mekteb-i Harbiye’yi bitirdi. Trablusgarp Savaşı ve I. Dünya Savaşı’na katıldı. Mondros Mütarekesi’nin ardından Anadolu’nun işgali başlayınca Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde “Namık” takma adıyla Kuva-yi Milliye’ye katıldı.

Dünya Savaşı’na katıldı. Mondros Mütarekesi’nin ardından Anadolu’nun işgali başlayınca Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde “Namık” takma adıyla Kuva-yi Milliye’ye katıldı. Urfa’daki Fransız işgali sırasında Mustafa Kemal Paşa’nın emriyle Urfa Savunması’nı örgütledi.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir