KARTAL YUVASINDA BİR ADAM: HASAN SABBAH

Editör 20 Eylül 2017 0
KARTAL YUVASINDA BİR ADAM: HASAN SABBAH

YENİ ÇIKANLAR – Mollalar rejiminin idama mahkûm ettiği İranlı yazar Freidoune Sahebjam, Telos Yayınları arasından çıkan Dağın Şeyhi Hasan Sabbah romanında, 11. yüzyılın üç önemli kişiliği olan Hasan Sabbah, Nizamülmülk ve Ömer Hayyam’ın efsane öğesi karışmış yaşamlarını ele alıyor.

Öykünün merkezinde 1124 yılında Alamut Kalesi’nde ölen ve tarihin en tartışmalı kişiliklerinden birisi olan Hasan Sabbah var. Kimileri onu “dinsel inaçları uğruna cinayetler işleyen bir katil” ya da “cani” olarak, kimileri de “önemli bir muhalif” ya da “askeri bir deha” diye tanımlamaktadır.

İsmailîye mezhebini benimseyen Hasan Sabbah’ın, tarikatın etkin ismi haline gelip Alamut Kalesi’ne yerleştiği ve haşhaş verdiği müritlerine cinayetler işleterek Batıniliği yaydığı ileri sürülür. Haşhaşiler adı verilen silahlı müritleri, tarihin belki de gelmiş geçmiş en acımasız örgütünün büyülenmiş neferleridir.

Selçuklu sultanı Melikşah’tan vezir Nizamülmülk’e, ordu komutanlarından emirlere, kadılardan tüccarlara kadar binlerce insanı suikastlarla ortadan kaldırmışlardır. Freidouna Sahebjam, kendisine “ihtiras”ı temel almış bu acımasız ve gizemli kahramanın tarihi kişiliği çerçevesinde yarattığı romanını, aynı zamanda günümüzün ve geleceğin “fanatik” kuşaklarının simgesel romanına da dönüştürüyor.

Büyük usta Tuncel Kurtiz ise Ezel dizisinde Hasan Sabbah’ı şöyle anlatmıştı:

hasan sabbahFreidoune Sahebjam kimdir?

Freidoune Sahebjam, 1933 yılında doğan eski bir diplomattır. Uzun yıllar Fransa’da yaşadı ve yapıtlarını Fransızca yazdı. Le Monde ve Le Figaro gazetelerinde yayınlanan makaleleri nedeniyle 1979 yılında Tahran’ın kökten dinci rejimi tarafından ölüme mahkûm edildi. 12 Mayıs 1979 günü, Paris’te yaşayan Humeyni yandaşı İranlı öğrenciler tarafından kaçırılıp Cite Üniversitaire’de yedi saat sorgulandı ve işkenceden geçirildi. Hakkında çıkartılan idam fermanına karşın “hoşa gitmeyen” yazılarını yazmayı sürdüren Freidoune Sahebjam 26 Mart 2008 yılında bilinmeyen bir nedenle ölmüştür.

Yapıtları: L’Iran des Pahlavis (Pehleviler’in İran’ı), MohamedReza Pahlavi (Muhammed Rıza Pehlevi), Hussein de Jordanie (Ürdün Kralı Hüseyin), L’Iran vers l’an 2000 (2000 Yılına Doğru İran), Je n’ai plus de larmes pour pleurer (Artık Akıtacak Gözyaşlarım Kalmadı), Le Femme lapidee (Taşa Tutulan Kadın), Un proces sans apel (Keskin Dava).