sel yayınları »

ADORNO’YLA MUHAFAZAKARLIĞIN KÖKENLERİ

ADORNO’YLA MUHAFAZAKARLIĞIN KÖKENLERİ

Editör Ekim 5, 2017 0

YENİ ÇIKANLAR – Faşizme eğilimli birey kimdir, nasıl düşünür, bu eğilimine eşlik eden özellikleri nelerdir? Faşizan propagandanın kimi insanlarda çok daha kolay karşılık bulmasının nedeni yalnızca sosyolojik koşullarla açıklanabilir mi? Kişiliğin ideolojik şekillenmelere etkisi

Read More »
Orwell’ın Savaş Günlükleri Sel’den çıktı

Orwell’ın Savaş Günlükleri Sel’den çıktı

Editör Eylül 5, 2017 0

YENİ ÇIKANLAR – George Orwell’ın hayatındaki önemli anları ve dönemleri kayıt altına aldığı Günlükler’inin ilk kitabı Savaş Günlükleri, İkinci Dünya Savaşı’nın tüm yerküreyi altüst eden ilk yıllarında hem gündelik yaşama hem de genel politik

Read More »
Alain Badiou’dan yoldan çıkma çağrısı

Alain Badiou’dan yoldan çıkma çağrısı

Editör Eylül 5, 2017 0

YENİ ÇIKANLAR- Çağdaş kapitalizm gençlere, kimi zaman iç içe geçen iki seçenek sunar: Gününü gün et ve/veya düzenin basamaklarında hızla yükselmeye çalış! Yaşayan önemli filozoflardan ve eylem insanlarından Alain Badiou‘nun Sel Yayınları’ndan çıkan ‘Gerçek Yaşam

Read More »
İSAHAG UYGAR ESKİCİYAN’DAN KONTEYNER ZAAFI

İSAHAG UYGAR ESKİCİYAN’DAN KONTEYNER ZAAFI

Editör Mayıs 8, 2017 0

YENİ ÇIKANLAR – Ödüllü öykücü İsahag Uygar Eskiciyan Konteyner Zaafı’nda rutinlere getirdiği eleştirilerle kara mizah çıtasını yükseltirken öykücülükteki yerini sağlamlaştırıyor. Gündelik hayatın çatlaklarına sızarak boşlukları gerçekdışı unsurlar ve sıradışı karakterlerle renklendiriyor. Hissedenlerin melankolisine, düşünenlerin

Read More »
ANDRE GORZ’DAN EKOLOJİNİN KIZIL HATTI

ANDRE GORZ’DAN EKOLOJİNİN KIZIL HATTI

Editör Mayıs 8, 2017 0

YENİ ÇIKANLAR – İktisadi aklın belirleyiciliğini reddeden bir hayat üzerine kafa yormuş düşünürlerden André Gorz’la Marksizmden fenomenolojiye, varoluşçuluktan eleştirel düşünce ve ekolojiye uzanan geniş bir yelpazede yapılmış bu derinlemesine mülakatlar, Gorz’un güncelliğini koruyan fikirlerini

Read More »
John Steinbeck seçkisi: Ben Bir Devrimciyim

John Steinbeck seçkisi: Ben Bir Devrimciyim

Editör Mayıs 5, 2017 0

YENİ ÇIKANLAR – John Steinbeck’in yoksulluk ve emek sömürüsünden ırkçılık ve ayrımcılığa, mevcut politik ve sosyal atmosferden savaş cephelerindeki izlenimlerine yazılarından derlenen “Ben Bir Devrimciyim” seçkisi okurla buluştu. John Steinbeck emekçilerin yaşam koşullarını gerçekçi

Read More »
DAVID GRAEBER’IN DEĞER TEORİSİ SEL’DEN ÇIKTI

DAVID GRAEBER’IN DEĞER TEORİSİ SEL’DEN ÇIKTI

Editör Mayıs 5, 2017 0

YENİ ÇIKANLAR – David Graeber’ın ‘Değer Teorisi – Antropolojik Bir Giriş’ adlı çalışması Sel Yayınları’ndan çıktı. Popülist politik söylemlerden iktisadi savlara, felsefi tartışmalardan ideolojik metinlere varıncaya kadar her alana ve gündelik yaşantımıza girmiş olan “değer”

Read More »
BOURDIEU’NÜN KARŞI ATEŞLER’İ SEL’DEN ÇIKTI

BOURDIEU’NÜN KARŞI ATEŞLER’İ SEL’DEN ÇIKTI

Editör Mart 7, 2017 0

YENİ ÇIKANLAR – Neoliberalizmin totaliter ve antidemokratik karakterini ilk kavrayan düşünürlerden biri olan Pierre Bourdieu’nün bu “karşı ateşleri”, onun militan bir filozof olarak tavrının da göstergesidir. Sartre’dan ve Foucault’dan devraldığı gelenekle, bilgisini ve “entelektüel

Read More »
KAMİL ERDEM’LE İNSANLAR, SOKAKLAR VE BAŞKA ŞEYLER…

KAMİL ERDEM’LE İNSANLAR, SOKAKLAR VE BAŞKA ŞEYLER…

Editör Şubat 13, 2017 0

YENİ ÇIKANLAR – Kamil Erdem’in,“Şu Yağmur Bir Yağsa” adlı kitabı on bir öyküyü içeriyor. Öykülerin konusu önemli, anlatımdaki detaylar zengin, gündelik yaşamdaki sıradan eylemler, davranış ve düşünme biçimleri ise oldukça dikkat çekici. Kişiler sıcak,

Read More »
TERÖRİZM Mİ? DİRENİŞ Mİ?

TERÖRİZM Mİ? DİRENİŞ Mİ?

Editör Şubat 8, 2017 0

YENİ ÇIKANLAR – Gérard Rabinovitch’in ‘Terörizm mi? Direniş mi?’ kitabı ‘Kitle Toplumları Çağında Bir Sözlük Karmaşasına Dair’ alt başlığıyla Sel Yayınları arasından çıktı. Kitabın tanıtımında şöyle deniliyor: ‘Terörizm paradoksu’nu yaşıyoruz. Hepimiz hem kurbanız hem

Read More »