DAVID GRAEBER’IN DEĞER TEORİSİ SEL’DEN ÇIKTI

Editör 05 Mayıs 2017 0
DAVID GRAEBER’IN DEĞER TEORİSİ SEL’DEN ÇIKTI

YENİ ÇIKANLAR – David Graeber’ın ‘Değer Teorisi – Antropolojik Bir Giriş’ adlı çalışması Sel Yayınları’ndan çıktı.

Popülist politik söylemlerden iktisadi savlara, felsefi tartışmalardan ideolojik metinlere varıncaya kadar her alana ve gündelik yaşantımıza girmiş olan “değer” kavramı muğlak bırakılmış, verili sayılmış ve yeteri kadar sorgulanmamıştır. Ya aşırı genelliğe ya da aşırı göreceliğe terk edilen bu kavramın köklerine inilmesi ve farklı toplumlar nezdinde taşıdığı anlamların irdelenmesi, alternatif bir toplum ve siyaset tahayyülü açısından kilit öneme sahiptir.

David Graeber on beş yıllık bir araştırmanın ürünü olan bu eserinde ayakları yere basan bir değer teorisi üretiyor. Antropolojinin önde gelen isimlerinden Marcel Mauss’un armağan ekonomilerine dair araştırmaları ile Marx’ın siyasal iktisat eleştirisinin buluştuğu Değer Teorisi, aynı zamanda yirminci yüzyılın köşetaşı düşünürlerinin oluşturduğu takımyıldızın da izini sürüyor. Felsefe, iktisat ve antropolojinin ustalıkla sentezlendiği Değer Teorisi: Antropolojik Bir Giriş’te gerek para ile armağan arasındaki paralellikler ve zıtlıklar, gerekse eylem ve prestij, meta fetişizmi ve arzular üzerinden değer meselesine yeni ve tartışma yaratacak bir bakış açısı getiriliyor.

DAVID GRAEBER KİMDİR?

David Graeber, 1961 yılında New York’ta doğdu ve eğitim gördü. Chicago Üniversitesi’nde antropoloji dalında yüksek öğrenim görürken saha araştırması yapmak üzere yirmi ayını Madagaskar kırsalında geçirdi. Yale ve Londra üniversitelerinde çeşitli akademik görevlerde bulunan Graeber, 2013’ten bu yana London School of Economics’te Antropoloji Profesörü olarak görev yapmaktadır. Graeber aktivist yönüyle de ünlüdür. Kapitalizm ve neoliberalizm karşıtı pek çok protestonun düzenlenmesinde rol almıştır. Ayrıca, Wall Street’i İşgal Et hareketinin önde gelen kişilerinden biridir.

David Graeber’in Türkçeye çevrilen diğer eserleri şunlardır: Anarşist Bir Antropolojiden Parçalar (çev. Bengü Kurtege Sefer, 2012), Tersine Devrimler (çev. Aslı Eren, 2014), Borç: İlk 5.00 Yıl (çev. M. Pehlivan, 2015), Kuralların Ütopyası (çev. M. Pehlivan, 2016)

deger